موضوعات اخیر

اطلاعیه های دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند بازه انتخاب واحد نیم سال دوم تحصیلی 1402-1401 از تاریخ 1401/11/11 بر اساس سال ورودی دانشجویان در سامانه هم آوا شروع خواهد شد.

برنامه انتخاب واحد دانشجویان

اطلاعیه های دانشجویان ورودی جدید

قابل توجه داوطلبان گرامی
با توجه به اینکه هنوز سازمان سنجش کشور اسامی پذیرفته شدگان در مراکز علمی کاربردی را اعلام ننموده است، هنوز زمان ثبت نام دانشجویان ورودی جدید مشخص نیست

اطلاعیه های مدرسین

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند بازه انتخاب واحد نیم سال دوم تحصیلی 1402-1401 از تاریخ 1401/11/11 بر اساس سال ورودی دانشجویان در سامانه هم آوا شروع خواهد شد.

برنامه انتخاب واحد دانشجویان