امتیازهای موقعیت جغرافیایی

مراکز تاریخی:

 1. میدان مشق:

1.1 سر در باغ ملی

2.1 کاخ شهربانی(ساختمان اداری وزارت امور خارجه)

3.1 ساختمان وزارت امور خارجه

4.1 موزه ملک

5.1 سردر باغ ملی

6.1 عمارت قزاقخانه

7.1 باشگاه افسران

 

 1. موزه ها

1.2 موزه ملک

2.2 موزه آبگینه-قوام السلطنه

3.2 موزه آرداک مانوکیان

4.2 موزه ایران باستان

5.2 موزه دوران اسلامی

 

 

 1. بیمارستان

1.3 سینا(مریضخانه دولتی)

 

 1. مدارس

1.4 کوشش داوودیان(ارامنه)

2.4 فیروز بهرام(زرتشتی)

3.4 جمشید جم(زرتشتی)

4.4 رستم آبادیان(زرتشتی)

5.4 مرصاد(مهر جردن)

6.4 هنرستان ماندگار صنعتی( ایران و آلمان)

7.4 مدرسه مهر مریم

8.4 آمادگی و دبستان واچه هوسپیان

9.4 مدارس آمریکایی(قدیم)

10.4 مدرسه روسی(قدیم)

 

 

 

 1. سفارتخانه

1.5 روسیه(باغ اتابک)

2.5 سفارت انگلیس

 

 

 1. کلیسا

1.6 مریم مقدس

2.6 پطروس مقدس

3.6 ادونتیست

 

 1. مسجد

1.7 مجد الدوله

2.7 همت آباد

3.7 حضرت ابراهیم

 

 1. کنیسه

1.8 حییم

 

 1. معبد

1.9 آدریان زرتشتی

 

 1. مراکز خدماتی پشتیبانی

1.10 انجمن زرتشتیان

2.10 کتابخانه یگانگی

3.10 درمانگاه یگانگی

4.10 ساختمان انجمن خیریه بانوان ارامنه تهران

5.10 ساختمان مرکز توانبخشی آگونگ

6.10 انجمن بانوان دوستدار کلیسا

7.10 باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات

 

 1. مراکز فرهنگی هنری

1.11 بنیاد فارابی

2.11 استودیو میثاقیه

3.11 تئاتر ارامنه

4.11 تئاتر سیروس

5.11 کتابخانه ملی

 

 1. ساکنان نام آور خیابان

 

1.12 سیاستمداران:

1.1.12 امین السلطان

2.1.12 قوام السلطنه

3.1.12 ارباب جمشید جمشیدیان(اولین نماینده زرتشتیان در مجلس)

4.1.12 ارباب کیخسرو شاهرخ(دومین نماینده زرتشتیان در مجلس)

5.1.12 سعید خان کردستانی(طبیب و نویسنده)

6.1.12 متین السلطنه ثقفی(روزنامه نگار و سیاستمدار)

7.1.12 یپرم خان ارمنی(رئیس نظمیه)

8.1.12 امین الوزارء

9.1.12 وثوق السلطنه

10.1.12 نجم السلطنه

11.1.12 شاهزاده سهم الملک عضدی

12.1.12 مرتضی قلی خان صمصام السلطنه

13.1.12 ثقه ادوله دیبا(میرزا حسن خان دیبا)

14.1.12 رضا میرپنج

 

2.12 ادیبان:

1.2.12 ایرج میرزا(شاعر)

2.2.12 محمدحسین شهریار(شاعر)

3.2.12 منوچهر ستوده(ایران شناس و پژوهشگر)

4.2.12 مجتبی مینوی(ادیب و نویسنده)

5.2.12 سیمین بهبهانی)(شاعر و نویسنده)

6.2.12 ایرج افشار(نویسنده و ایران پژوه)

7.2.12 مسعود فرزاد(نویسنده شاعر مترجم)

 

3.12 هنرمندان:

1.3.12 کلارا آبکار(نگارگر و مینیاتوریست)

2.3.12 حسین لرزاده(معمار سنتی)

3.3.12 لوریس چکناواریان(موسیقی دان و رهبر اکستر)

4.3.12 طاهرزاده بهزاد(خطاط)

 

4.12 شخصیت ها:

1.4.12دکتر باکاتورف(رئیس مریضخانه شوروی)

2.4.12 دکتر هرپیک

3.4.12 آقای شیروانی

4.4.12 فرانسوا ملک کرم

5.4.12 دکتر احیا الدوله(دکتر شیخ)

6.4.12 میرشکار( حسن خان مقدم)

7.4.12 دکتر آقایان

8.4.12 فلیکس آقایان

9.4.12 رافائل آقابابیان

10.4.12 آندرانیک هویان

11.4.12 کشیش میکائیلیان

12.4.12 مادام کاملیا

13.4.12 گشتاسب فریدون فیروزگر

14.4.12 کیسخرو گشتاسب اسپنتمان

15.4.12 شهریار فریبرز

16.4.12 جهانیان پارسی

17.4.12 شهریار رستم اهرستانی

18.4.12 جمشید مهربانی

19.4.12 مهربان مهربانی